Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną w szczególności w zakresie spraw prawa administracyjnego, w tym:

  • reprezentujemy strony w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz samorządu, także sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • uczestniczymy w procesach nabywania nieruchomości, praw wieczystego użytkowania, służebności gruntowych oraz o ochronę posiadania;
Menu
Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Karoń

ul. Dąbrowskiego 11
42-200 Częstochowa

tel: 0607-928-216
e-mail: kancelaria@karonprawo.pl