W ramach obsługi osób fizycznych świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw cywilnych, w tym:

 • windykacji należności,
 • spraw odszkodowawczych,
 • skutecznie dochodzimy praw zagwarantowanych ustawą o kredycie konsumenckim oraz prawem bankowym, obniżając tym samy wysokość długu wobec instytucji kredytowych,
 • uczestniczymy w procesie nabywania nieruchomości oraz innych praw rzeczowych, w tym wieczystego użytkowania i służebności gruntowych,
 • uczestniczymy w procesie podziału nieruchomości, zarówno na etapie postępowania administracyjnego jak i sądowego,
 • opiniujemy umowy deweloperskie,
 • prowadzimy sprawy spadkowe, o dział spadku, o zachowek i inne,
 • udzielamy porad prawnych w zakresie sporządzania testamentów,
 • prowadzimy sprawy o eksmisję,
 • bronimy praw lokatorów zagwarantowanych ustawą o ochronie praw lokatorów,
 • prowadzimy sprawy rodzinne, w tym o przyznanie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o rozwód, o separację, o podział majątku wspólnego małżonków,
 • opiniujemy umowy w obrocie cywilnym (np. umowy najmu, dzierżawy, zlecenia itp.),
 • prowadzimy sprawy o naruszenie posiadania, a także o naruszenie własności i windykację własności,
 • skutecznie reprezentujemy przed sądem uczestników postępowania w sprawach o zasiedzenie, oraz legitymujących się aktami własności ziemi,
 • skutecznie dochodzimy sprawy z „rękojmi" – obecnie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;
Menu
Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Karoń

ul. Dąbrowskiego 11
42-200 Częstochowa

tel: 0607-928-216
e-mail: kancelaria@karonprawo.pl