Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną w szczególności w zakresie spraw gospodarczych, w tym:

 • prowadzimy spory sądowe w zakresie spraw gospodarczych i prawa handlowego,
 • prowadzimy szybko i skutecznie sprawy o zapłatę (windykacja należności),
 • przygotowujemy projekty umów w obrocie gospodarczym,
 • przeglądamy zawarte umowy pod kątem ich optymalizacji i właściwego stosowania,
 • uczestniczymy w przygotowywaniu ofert w ramach przetargów publicznych,
 • uczestniczymy w negocjacjach handlowych, równiez z udziałem kontrahentów zagranicznych,
 • udzielamy porad prawnych w sprawach z zakresu prawa budowlanego, jak i opiniujemy treśc stosownych umów, w tym umów projektowych, o wykonawstwo, o dzieło i umów deweloperskich,
 • prowadzimy postępowania egzekucyjne,
 • uczestniczymy w obrocie wierzytelnościami i udzielamy specjalistycznych porad w zakresie skutecznego zabezpieczania wierzytelności,
 • prowadzimy kompleksowy monitoring wierzytelności od momentu ich powstania do dnia ich całkowitej spłaty,
 • prowadzimy negocjacje handlowe, w tym również uczestniczymy w zawieraniu ugód pozasądowych,
 • reprezentujemy przedsiebiorców w sporach w zakresie spraw ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w postepowaniu przed Urzedem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • optymalizujemy umowy cywilne pod kątem ustawy o kredycie konsumenckim i prawa bankowego,
 • uczestniczymy w procesach rejestracji znaków towarowych, patentów i innych praw wynikających z ustawy o własności przemysłowej oraz reprezentujemy przedsiebiorców w sporach sądowych z ochrony wymienionych praw,
 • prowadzimy sprawy z zakresu ochrony praw autorskich, w także sporządzamy umowy o ochrone tych praw,
 • prowadzimy sprawy o odszkodowanie, a także wynikające z praw z rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.
Menu
Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Karoń

ul. Dąbrowskiego 11
42-200 Częstochowa

tel: 0607-928-216
e-mail: kancelaria@karonprawo.pl