Kancelaria udziela pomocy prawnej we wszystkich aspektach spraw karnych. Naszym celem jest przede wszystkim takie ukierunkowanie udzielonej pomocy, by zminimalizować prawdopodobieństwo postawienia osobie podejrzanej zarzutów, lub też przeciwdziałanie wszczęcia postępowania karnego w ogólności. W przeciwnym razie, Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w postępowaniu przygotowawczym (przed organami Policji i Prokuratiury), jaki i w postępowaniu sądowym wszystkich instancji. Zapewniamy wnikliwą analizę Państwa sprawy oraz pełną dyskrecję w jej prowadzeniu. Moja wiedza prawnicza w zakresie spraw karnych, poparata jest stosowną praktyką, uzyskaną podczas pracy w charakterze oskarżyciela skarbowego w Urzędzie Skarbowy oraz jako asystent sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Menu
Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Karoń

ul. Dąbrowskiego 11
42-200 Częstochowa

tel: 0607-928-216
e-mail: kancelaria@karonprawo.pl