Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną w szczególności w zakresie spraw prawa podatkowego, w tym:

  • udzielamy porad prawnych w zakresie właściwego stosowania ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • prowadzimy zastępstwo prawne przez organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji,
  • reprezentujemy podatników w ramach postępowań egzekucyjnych w administracji;
Menu
Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Karoń

ul. Dąbrowskiego 11
42-200 Częstochowa

tel: 0607-928-216
e-mail: kancelaria@karonprawo.pl