W ramach obsługi osób fizycznych świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym:

  • opiniujemy umowy o pracę i umowy zlecenia (o świadczenie usług),
  • opiniujemy umowy o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone,
  • prowadzimy sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umów o pracę oraz za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • o zapłatę z tytułu godzin nadliczbowych, o ekwiwalenty i inne,
  • prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym o podwyższenie emerytury i renty, o emeryturę i rentę, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, o podwyższenie emerytury z tytułu pracy w warunkach szkodliwych itp.;
Menu
Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Karoń

ul. Dąbrowskiego 11
42-200 Częstochowa

tel: 0607-928-216
e-mail: kancelaria@karonprawo.pl