Mecenas Przemysław Karoń prowadzi Kancelarię Adwokacką w Częstochowie, świadczącą także kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zadania realizowane są w ramach obsługi osób fizycznych. To wyjście naprzeciw problemom wszystkich osób, którym zależy na zdobyciu odszkodowania, jednak nie potrafią samodzielnie o nie walczyć.

W ramach obsługi osób fizycznych świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym:

  • opiniowania umów o pracę i umów zlecenia (o świadczenie usług),
  • opiniowania umów o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone,
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umów o pracę oraz za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o zapłatę z tytułu godzin nadliczbowych, o ekwiwalenty i inne,
  • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym o podwyższenie emerytury i renty, o emeryturę i rentę, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, o podwyższenie emerytury z tytułu pracy w warunkach szkodliwych itp.

Działalność Kancelarii Adwokackiej obejmuje nie tylko doradztwo prawne, ale także pomoc i reprezentację Klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Pomagamy także w kompletowaniu wszelkiej dokumentacji i materiału dowodowego. Wszystkie zlecenia realizujemy w oparciu o Kodeks Etyki Adwokackiej.

Menu
Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Karoń

ul. Dąbrowskiego 11
42-200 Częstochowa

tel: 0607-928-216
e-mail: kancelaria@karonprawo.pl